Zen Innovation ร่วมมือลงนาม MOU กับ Bioworld จากประเทศเกาหลี พัฒนา เจลลี่ ในธุรกิจอาหารเสริม !!

Zen Innovation ร่วมมือลงนาม MOU กับ Bioworld จากประเทศเกาหลี พัฒนา เจลลี่ ในธุรกิจอาหารเสริม!!

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท Zen Innovation บริษัทผู้นำด้านการคิดค้น วิจัยและพัฒนาอาหารเสริมในประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับบริษัท Bioworld จากประเทศเกาหลี ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรตำรับอาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่ เยลลี่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเพื่อความมั่นใจในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางอย่างแท้จริง

ด้วยบริษัท Bioworld ประเทศเกาหลี ที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลี ร่วมมือกับ Zen Innovation เพื่อยกระดับเจลลี่และเยลลี่ ให้มีเนื้อสัมผัส รสชาติ ผลลัพธ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีประสิทธิภาพสูงกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด การร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของแบรนด์และนักธุรกิจ ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดีและแตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความสำเร็จและผลลัพธ์ของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา เซน ไบโอเทค จะไม่หยุดพัฒนา พร้อมรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่นี่