ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดึงความสนใจตั้งแต่แรกเห็น เริ่มจากออกแบบ “PACKAGING”

ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดึงความสนใจตั้งแต่แรกเห็น เริ่มจากออกแบบ “PACKAGING”

เมื่อโลกหมุนมาไกลชนิดที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพียงปลายนิ้ว ส่งผลให้การแข่งขันในหลาย ๆ ธุรกิจเข้มข้นขึ้น รวมถึงธุรกิจอาหารเสริม ที่ผู้ประกอบการต่างพากันอาศัยกลยุทธ์หรือเทคนิคการบริหารด้านการตลาดมาใช้เพื่อต่อ ยอดแบรนด์ ทั้งการจัดโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลดแลก แจกแถม รวมถึงการทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณา แต่ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองข้ามกันก็คือ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging” ซึ่งความประทับใจแรก หรือ First Impression นั้นช่วยคุณได้ เริ่มต้นก้าวแรกจากการสร้างแบรนด์ให้ปัง ดึงความสนใจตั้งแต่แรกเห็น ด้วยการออกแบบ “Packaging”

 

การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้สินค้าที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังถือเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ในยุคปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีหน้าที่แค่บรรจุสินค้าอีกต่อไป แต่ยังทำหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ทั้งยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการสื่อสาร สร้างประสบการณ์และสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน โดยการออกแบบนั้นอยู่บนพื้นฐานหลักการวิเคราะห์ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติเด่น มีคุณค่า และคุณภาพในตัวเอง ที่ช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

2.หน้าที่ บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่รองรับผลิตภัณฑ์ ช่วยรักษาคุณภาพ ป้องกันความเสียหาย ช่วยสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึงทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานให้กับลูกค้า

3.มีต้นทุนที่เหมาะสม ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ควรมีราคาที่ไม่สูงเกินไป และเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ รวมถึงลูกเล่นต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นๆ มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น เช่น การปั๊มนูน ปั๊มเงิน ปั๊มทอง เป็นต้น ซึ่งทำให้ราคาอาจจะสูงกว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบปกติ

4.สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าเริ่มใส่ใจและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตัวบรรจุภัณฑ์ควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเกิดคุณค่า และมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5.สังคม ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่สื่อสารตัวตนของแบรนด์ และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หากเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถดีไซน์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่แรกเห็นอย่างแน่นอน

 

 

ไม่เพียงแต่เท่านั้น! การสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า (Branding) โดยนำแนวคิดเรื่องบุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) ที่มีความเฉพาะตัว โดดเด่น และจดจำได้ง่าย มาต่อยอดพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของสินค้าและแบรนด์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

  • Colour เลือกสีให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และต้องสื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์หรือ Brand Identity

  • Shape การใช้รูปร่างหรือรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งที่แตกต่างจะทำให้สินค้าของแบรนด์มีความโดดเด่น

  • Graphic ออกแบบลวดลายหรือกราฟิกให้มีความสอดคล้องไปกับ Brand Identity สี และโลโก้ของบริษัท

  • Material ใช้วัสดุต่างจากแบรนด์อื่น ต่างจากเดิมที่มีอยู่ เช่น การเลือกใช้กระดาษที่เคลือบสารพิเศษสามารถช่วยยืด

อายุผลิตภัณฑ์ได้ สร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับแพ็กเกจจิ้งได้

  • Message/Information ข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ควรบอกว่าโปรดักต์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใด เพราะปัจจุบันผู้บริโภคมี 

การศึกษามากขึ้น มีการอ่านฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์มากขึ้น มีการเทียบราคา ดังนั้นตัวแพ็กเกจจิ้งต้องมีการสื่อสารกับคนที่มาซื้อนั่นเอง

  • Functional บางครั้งกล่องเรียบ ๆ ธรรมดาคนจะไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้าง แบรนด์จึงต้องสามารถอธิบายความดี

งามของมัน ในปัจจุบันผู้ผลิตหลายแบรนด์หันมาทำตัวแพ็กเกจจิ้งที่พอเปิดแล้วกลายเป็นป๊อปอัพ ดิสเพลย์สินค้าได้เลย

  • Production ต้องคำนึงถึงหลักในการผลิตว่าออกแบบมาแล้วผลิตได้จริงหรือไม่

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงแต่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านสร้างความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ซื้อ และ ยังช่วยสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการสื่อสารให้กับผู้บริโภค ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และสร้างตัวตนในสายตาของผู้บริโภคทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ยิ่งเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจและตอบโจทย์การใช้งานก็ยิ่งช่วยเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นเท่าตัว!

 

หากเจ้าของแบรนด์ นักลงทุน หรือ นักธุรกิจที่สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตอาหารเสริม พร้อมทั้งรับข้อเสนอราคาสุดพิเศษ คลิก ติดต่อเจ้าหน้าที่ เลยค่ะ