เคยสงสัยกันมั๊ย “GMP” กับ “GHP” ต่างกันอย่างไร?

เคยสงสัยกันมั๊ย “GMP” กับ “GHP” ต่างกันอย่างไร?

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “GMP” และ “GHP” มาก่อน แต่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าคำเหล่านี้จริง  ๆ แล้วหมายถึงอะไรกันใช่มั้ยคะ? ซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมหรือโรงงานอาหารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นพื้นฐานในการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคนั้น สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นั่นเอง

GMP(Good Manufacturing Practice) คือ “หลักเกณฑ์หรือวิธีการผลิตที่ดี” เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมของการผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 : ข้อกำหนดพื้นฐาน บังคับใช้กับอาหารทุกประเภท

  1. สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา

  2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา

  3. การควบคุมกระบวนการผลิต

  4. การสุขาภิบาล

  5. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดเฉพาะ เป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม

  1. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็ง ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง

  2. ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์

  3. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่านฆ่าเชื้อด้วย Commercial Sterilizatio

 

GHPs (Good Hygiene Practices) คือ “หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี”  ซึ่งทางหน่วยงาน Codex (โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) ใช้เป็นชื่อเรียกมาตรฐานจัดการด้านสุขลักษณะ ที่เป็นการจัดการพื้นฐานสภาพแวดล้อมของการผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการบริโภค

1)บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

2) การผลิตขั้นต้น

3)ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

4) การฝึกอบรมและความสามารถ

5) การบำรุงรักษา การทำความสะอาดและควบคุมสัตว์นำโรค

6) สุขลักษณะส่วนบุคคล

7) การควบคุมการปฏิบัติงาน

8) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

9) การขนส่ง

 

โดยสรุปแล้ว GMP กับ GHP ก็คือ ระบบมาตรฐานที่มีหลักการจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพียงแต่ อย.ไทยเรียกว่า “GMP” ส่วน Codex จากเดิมที่พวกเราเรียกมันว่า “ GMP Codex “ ตอนนี้มีเรียกชื่อเป็นที่รู้จักกันใหม่ว่า “GHP” นั่นเอง

 

โรงงานผลิตอาหารเสริม Zen Biotech ได้รับการรับรอง GMP นั้นหมายความว่า Zen Biotech ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมี หรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริโภคไปนั้น ได้รับการผลิตมาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาแล้วว่าสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนอย่างแน่นอน

 

สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริมเครื่องสำอาง สามารถสอบถาม โรงงานอาหารเสริมzenbiotechfactory ได้เลย เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ และด้านการตลาด