จริงหรือไม่? กินนมเพิ่มแคลเซียม ทำให้สูงขึ้น!!

จริงหรือไม่? กินนมเพิ่มแคลเซียม ทำให้สูงขึ้น!!

ความสูง เรื่องสำคัญที่มีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ !! เป็นที่ทราบกันดีว่า ความสูง มีผลต่อความมั่นใจของทั้งชายและหญิง แต่ไม่ใช่เพียงแต่สูงเกินมาตรฐานหรือตัวเล็กเกินมาตรฐาน แต่เราล้วนอยากมีส่วนสูงที่อยู่ในความพอใจของตัวเราเอง

โดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิงจะมีความสูงหรือโตเร็วเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น อายุเฉลี่ยประมาณ 10 – 11 ปี และจะหยุดการเจริญเติบโตที่อายุประมาณ 16 ปี ส่วนเด็กผู้ชายจะช้ากว่าผู้หญิง คือจะเริ่มมีความสูงเมื่อผ่านช่วงวัยรุ่นไประยะหนึ่งแล้ว ประมาณอายุ 12 – 15 ปี และจะหยุดโตเมื่ออายุ 18 หรือในบางคนที่พัฒนาการช้ากว่าปกติ

ปัจจัยอะไรบ้าง ที่มีผลต่อพัฒนาการความสูง

พันธุกรรม เราจะเคยได้ยินกันมานานกับคำที่ว่า ถ้าพ่อแม่เป็นคนสูง ลูกก็จะมีโอกาสสูงตามไปด้วย หากพ่อแม่เตี้ย ลูกก็จะมีโอกาสเตี้ยด้วย ซึ่งหากมองในเชิงลึกคือผลพันธุกรรม ยีนต์ ที่เกี่ยวข้องกับความสูง สามารถส่งต่อและถ่ายทอดสู่ลูกได้

อาหาร แหล่งอาหารที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ชดเชยได้ในส่วนของพันธุกรรมที่ไม่ได้ส่งต่อกัน โดยสารอาหารที่มีผลต่อความสูง คือ สารอาหารที่ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก และ ฮอร์โมน เช่น โปรตีน แคลเซียม และ วิตามิน เกลือแร่ เป็นต้น

การออกกำลังกาย ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยในการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนของร่างกายมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายได้รับการกระตุ้นการพัฒนาได้อย่างมาก

สารอาหารกลุ่มแคลเซียม มีส่วนช่วยเรื่องความสูงจริงหรือไม่

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า สารอาหารที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการด้านความสูง แคลเซียม เป็นหนึ่งในนั้น ที่จะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซม กระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งกระดูก มีส่วนในเรื่องความสูงของเราอย่างแน่นอน แต่การรับประทานสารอาหารเหล่านี้ ล้วนควรได้รับในช่วงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ของแต่ละเพศ ได้แก่ เพศหญิงช่วงอายุที่เหมาะสม 11-17 ปี เพศชายช่วงอายุที่เหมาะสม 13-20 ปี

การรับแคลเซียม จากนมหรืออาหารเสริมแบบไหนเหมาะกว่ากัน

การรับสารอาหารแคลเซียม ในทางอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ การดื่มนม และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมในรูปแบบอัดเม็ดหรือซองแบบชงดื่ม ทั้งสองต่างให้สารอาหารแคลเซียมเหมือนกัน แต่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ตามมาจากแหล่งอาหารที่เลือกกินด้วย เช่น นม นอกจากแคลเซียมแล้วยังมี ไขมัน น้ำตาล เข้ามาเป็นส่วนเกินของร่างกายหรือไม่ ปริมาณที่ได้ต่อวันต้องดื่มนมกี่กล่อง คุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่

 

แต่ในทางกลับกันการทานอาหารเสริมแคลเซียมเฉพาะกลุ่ม เพียง 1 เม็ด อาจจะเทียบเท่าการดื่มนม 20-40 ลิตร เลยก็เป็นได้ เพราะได้แคลเซียมในรูปแบบสกัด ไม่ต้องเจือจางในน้ำ ไม่ได้รับไขมันและพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำตาล เป็นต้น ถ้าเป็นไปได้จึงแนะนำการรับแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีประโยชน์มากกว่านั่นเอง

 

โรงงานอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา เซน ไบโอเทค จะไม่หยุดพัฒนา พร้อมกับรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่นี่